1 Definicje
Sprzedający: firma JPJ AUTO SERWIS Justyna Jeschke – właściciel sklepu www.allwaro.pl.
Klient: podmiot gospodarczy lub osoba prywatna składający (składająca) zamówienie w sklepie Sprzedającego
Dane: dane osobowe, firmowe i związane z zamówieniem zebrane od Klienta.

2. Cel zbierania Danych
Sprzedający zbiera dane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie są wykorzystywane w celu przekazywania Klientowi ofert handlowych, z wyłączeniem przypadków:
– Klient złożył zamówienie na produkt niedostępny i Sprzedający proponuje Klientowi inny produkt,
– w wyniku problemu technicznego zamówienie od Klienta dotarło do Sprzedającego w formie niepełnej i Sprzedający przesyła Klientowi ofertę mającą na celu uzupełnienie brakujących danych produktowych/ cennikowych.
Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim (niezwiązanym kapitałowo ze Sprzedającym) z wyłączeniem:
– podmiotów uprawnionych ustawowo (np. Urząd Kontroli Skarbowej).
– podmiotów uczestniczących w procesie dostawy (Poczta Polska, DPD) w zakresie i celu dokonania dostawy

Szczegółowo:
– Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres dostawy (ulica, numer, mieszkanie, kod pocztowy, miejscowość, kraj) są zbierane w celu nadania przesyłki do Klienta oraz ewentualnego wystawienia Faktury VAT
– Adres email, telefon są zbierane w celu uzyskania możliwości kontaktu z Klientem aby rozwiązywać zaistniałe problemy związane z zamówieniem.
– NIP jest zbierany w celu wystawienia Faktury VAT
– Informacje dodatkowe są przekazywane przez Klienta dobrowolnie i mają na celu przekazanie Sprzedającemu istotnych informacji związanych z zamówieniem.

3. Przechowywanie Danych
Sprzedawca usuwa dane z bazy po realizacji umowy sprzedaży. Po usunięciu danych z bazy, dane Klienta mogą być przechowywane w formie papierowej (lub zarchiwizowane na nośnikach optycznych) wynikającej z Ustawy o Rachunkowości (kopie Faktur VAT, Zamówień itp.), informacje przesłane drogą elektroniczną (email) mogą być przechowywane w skrzynkach odbiorczych poczty elektronicznej Sprzedającego.
Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dane nie dostały się w ręce osób niepowołanych (nie będących stroną umowy sprzedaży).

4. Wgląd i poprawianie Danych
Klient ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych osobowych. W celu uzyskania wglądu i możliwości poprawienia danych osobowych Klient powinien skontaktować się z Obsługą Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej z adresu email podanego podczas składania zamówienia lub za pośrednictwem tradycyjnej usługi pocztowej.