1. Informacja o sprzedawcy
Sprzedawcą w sklepie internetowym www.allwaro.pl jest firma: JPJ AUTO SERWIS Justyna Jeschke

2. Ochrona danych
Klient ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych osobowych. W celu uzyskania wglądu i możliwości poprawienia danych osobowych Klient powinien skontaktować się z Obsługą Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej z adresu email podanego podczas składania zamówienia lub za pośrednictwem tradycyjnej usługi pocztowej. Sprzedawca nie gromadzi danych osobowych w innym celu niż realizacja umowy sprzedaży. Sprzedawca usuwa dane osobowe klienta z bazy po realizacji umowy sprzedaży.

3. Zamówienie
Złożenie zamówienia odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego www.allwaro.pl lub telefonicznie. Poprawnie złożone zamówienie zawiera następujące informacje dostarczone przez Klienta:
– Imię i nazwisko (lub nazwa firmy w przypadku podmiotów gospodarczych)
– Kompletny adres, na który ma nastąpić dostawa produktów
– Telefon kontaktowy
– Adres email (w przypadku zamówień w sklepie internetowym www.allwaro.pl)
– Numer zamawianego produktu (zamawianych produktów)
– Ilość zamawianego produktu (zamawianych produktów)
– Informacja o wybranej formie dostawy
Jeśli Klientem jest firma (podmiot gospodarczy), istnieje możliwość dodania do zamówienia dodatkowych informacji:
– czy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT
– numeru NIP
Jeśli Klient chce przekazać Sprzedającemu dodatkowe informacje, może przekazać je ustnie podczas składania zamówienia telefonicznie lub pisemnie w polu 'Informacje Dodatkowe' podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego. W przypadku zamawiania przez interfejs sklepu internetowego www.allwaro.pl, wszystkie powyższe dane są zbierane w za pośrednicwem mechanizmu sklepu tzw. Koszyka oraz formularza zamówienia. Proces składania zamówienia kończy się w momencie kliknięcia przez Klienta na przycisk realizacji zamówienia (w zależności od wybranej formy płatności może to być „wyślij zamówienie”, „zamawiam”, „płacę”). Kliknięcie na przycisk realizacji zamówienia oznacza zgodę Klienta na przedstawione ceny produktów, koszt wysyłki oraz niniejsze warunki sprzedaży.

3. Potwierdzenie zamówienia
Złożone zamówienie przez sklep internetowy www.allwaro.pl będzie potwierdzane pocztą elektroniczną przez pracownika naszej firmy. Dlatego też niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia.

4. Przygotowanie zamówienia do wysyłki
Zwykle termin realizacji zamówienia nie przekracza 2 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru, klient zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną – jeśli Klient nie zgadza się na proponowany termin wysyłki, przysługuje mu prawo odstąpienia od zamówienia i zwrot wpłaconych na konto Sprzedawcy pieniędzy.

5. Wysyłka
Dostępne są dwie opcje wysyłki do Klienta:
5.1 przesyłka listem poleconym priorytetowym (usługa przedsiębiorstwa Poczta Polska)
Poczta Polska podaje orientacyjny standardowy czas dostawy, ale go nie gwarantuje. Klient, składając zamówienie zawierające tę opcję wysyłki:
– przyjmuje do wiadomości, że podany przez sklep www.allwaro.pl termin dostawy jest orientacyjny i może ulec przesunięciu bez winy ze strony sklepu www.allwaro.pl,
– przyjmuje do wiadomości, że reklamacje dotyczące przesyłek rażąco opóźnionych i/lub zaginionych mogą być składane przez Sprzedającego na ręce przedsiębiorstwa Poczta Polska 30 dni po dacie nadania przesyłki. Ewentualny, wcześniejszy zwrot pieniędzy Klientowi jest przejawem dobrej woli Sprzedającego i Sprzedający nie jest do takiego zwrotu zobowiązany jeśli uzna, że wniosek o zwrot otrzymany od Klienta jest przedwczesny (np. opóźnienie wynosi kilka dni).
5.2 przesyłka kurierska (usługa przedsiębiorstwa DPD)
Przedsiębiorstwo DPD gwarantuje czas dostawy i udostępnia możliwość śledzenia przesyłki w czasie tranzytu. Klient, który wybrał podczas składania zamówienia tę opcję wysyłki, może składać reklamacje dotyczące opóźnień dostawy do sklepu www.allwaro.pl lub, bezpośrednio, do przedsiębiorstwa DPD. Jeśli przesyłka zaginie w transporcie lub będzie rażąco opóźniona, Sprzedawca zwróci Klientowi wpłacone pieniądze.
5.3 Wysyłka opon
Zakupione w naszym sklepie opony wysyłamy wyłącznie przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DPD

6. Formy płatności
Oferujemy następujące metody regulowania zapłaty:
6.2 Bezpośrednim przelewem bankowym na konto firmy.
Metoda ta polega na przelaniu na konto naszej firmy kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania wynikającego z zamówienia. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.
6.3. Gotówkowa za pobraniem.
Kupujący płaci za przesyłkę, w momencie jej dostarczenia, bezpośrednio kurierowi, listonoszowi lub podczas odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Metoda ta jest dostępna wyłącznie dla Klientów zamawiających za pośrednictwem polskojęzycznego interfejsu sklepu www.allwaro.pl oraz jednocześnie, odbierających przesyłkę na terytorium Polski. Zamówienia złożone z wyborem tej metody płatności i adresem dostawy poza terytorium Polski są uznawane przez Sprzedającego za nieważne i nie będą realizowane.
6.4 Przelewem lub kartą
Kupujący może zapłacić za zamówienie przelewem lub kartą za pośrednictwem serwisu Płatności24. Wybierając tę metodę Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę swojego banku w celu dokonania płatności.

7. Dokument zakupu
Każdy towar zostaje wysłany z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Posiadanie paragonu lub faktury jest warunkiem koniecznym do zwrotu towaru lub do złożenia reklamacji.

8. Zwroty
Klient może odstąpić od dokonanego zakupu bez podania przyczyn, musi powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania towaru. Towar nie może nosić śladów używania, montażu itp. Opakowanie firmowe produktu nie może być zniszczone i nie może być zaklejone bezpośrednio taśmą pakową, aby nie naruszać oryginalności opakowania. Niezbędna jest także kopia paragonu fiskalnego lub faktury jako dowód zakupu w naszej firmie. Najpóźniej w terminie 14 dni od powiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu Klient musi wysłać na własny koszt zwracany towar. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.

9. Zwrot pieniędzy
9.1 Jeśli Klientem jest przedsiębiorstwo, któremu została wystawiona Faktura VAT.
Po uznaniu odstąpienia od umowy za poprawne – spełnienia wymagań co do braku użytkowania towaru – Sprzedawca wystawia Fakturę korygującą VAT i przesyła ją na adres Klienta. Pieniądze zwracane są za pomocą przelewu lub przekazu pieniężnego na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej przez Klienta faktury korygującej VAT. Sprzedawca nie odpowiada za błędne wskazanie adresu zwracanych pieniędzy przez Klienta.
9.2 Jeśli Klientem jest osoba prywatna lub przedsiębiorstwo, któremu nie została wystawiona Faktura VAT
Po uznaniu odstąpienia od umowy za poprawne – spełnienia wymagań co do braku użytkowania towaru – Sprzedawca zwraca pieniądze za pomocą przelewu lub przekazu pieniężnego na adres wskazany przez Klienta w terminie 2 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki od Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za błędne wskazanie adresu zwracanych pieniędzy przez Klienta.

10. Reklamacje
Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji w myśl ogólnych przepisów handlowych. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane, ponieważ każdy reklamowany towar zostaje sprawdzony, a w przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca koszty przesyłki reklamacyjnej. Kolejność działania Sprzedawcy przy postępowaniu reklamacyjnym jest następująca: naprawiona rzecz, nowa rzecz wolna od wad, ostatecznie zwrot gotówki. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pod adresem: biuro@allwaro.pl lub telefonicznie.